Referencje

Recyklon Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Działanie 3.2.2. POIR, Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu
Wdrożenie nowej technologii produkcji regranulatu z odpadów LDPE

« Powrót