Referencje

Stesar Sp. z o.o. Sp.K.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO WP poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje.

Tytuł projektu
Budowa centrum badawczo-rozwojowego firmy STESAR.

« Powrót