Referencje

VEO Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego; poddziałanie 1.1.1.

Tytuł projektu
Morski system nawigacyjny oparty o rozszerzoną rzeczywistość działający na uszczelnionych okularach AR dla żeglarzy i kapitanów statków.

« Powrót