Referencje

Win-Bud Fabryka Okien

Rodzaj zamówienia
Program Operacyjny Innowacyjna Gospdarka 2007-2013, działanie 6.1 Paszport do Eksportu

Tytuł projektu
Ekspansja firmy WIN-BUD na zagraniczne rynki

« Powrót