Referencje

Zakład Sprzątania i Estetyzacji „Błysk”

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPWM 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu
Opracowanie strategii rozwoju firmy Zakład Sprzątania i Estetyzacji „Błysk” Mariusz Grzegorczyk

« Powrót