Referencje

ZUI APEKS SP. Z O.O.

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu
Wprowadzenie nowego produktu w postaci wymodelowanego wzorca obrazu 3D

« Powrót