Referencje

ZUI APEKS Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO WP poddziałanie 1.1.1 Inwestycje profilowane

Tytuł projektu
Stworzenie kompleksowego systemu rejestracji lądowego pasa strefy brzegowej oraz części podwodnej do głębokości 3 m przez Apeks Sp. z o.o.

« Powrót