Analizy finansowe

Policzymy wszystko co do złotówki…

Analiza finansowa sprawdza kondycję finansową przedsiębiorstwa i jest najczęściej wykorzystywanym typem analiz w biznesie. Może być opracowywana w różnych celach, np. do zmierzenia skuteczności czy opłacalności poszczególnych projektów lub przedsięwzięć gospodarczych, do tworzenia prognoz finansowych, podejmowania decyzji strategicznych i inwestycyjnych itp.

Oferta EuroPG obejmuje:

 • analizy opłacalności badające potencjał i rentowność zakładanej inwestycji, przy uwzględnieniu składowych tj. wartość nakładów, potencjalne przychody wynikające z realizacji projektu oraz koszty związane z ich uzyskaniem;
 • projekcje podstawowych zestawień finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) bazujące na przyjętych założeniach;
 • analizy porównawcze, czyli zestawienie wybranych wartości (np. zysków, poziomu sprzedaży, kosztów itp.) wyliczonych dla wybranego okresu w różnych firmach czy przedsięwzięciach lub różnych jednostek czasu w zakresie jednego przedsiębiorstwa czy projektu;
 • analizy wskaźnikowe (m.in. ROE, ROA, ROS, rotacje aktywów, struktury kapitałowej i wiele innych) pokazujące różnice pomiędzy wybranymi wielkościami i wyrażenie tych zmian w postaci liczbowej, stanowiąc rozwinięcie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Nasi eksperci przygotowują raporty finansowe na potrzeby między innymi:

 • biznesplanów,
 • studiów wykonalności inwestycji,
 • dotacji,
 • kredytów komercyjnych,
 • indywidualnych wymogów klientów.

Doświadczenie zdobyte przy planowanych i rozliczanych projektach sprawia, że wśród zawiłości analiz finansowych poruszamy się bardzo sprawnie. Nasza gruntowna ekspertyza precyzyjnie odzwierciedla kondycję badanego przedsiębiorstwa i spełnia wymagania instytucji do których jest kierowana.

Dla kogo przeznaczone są nasze analizy finansowe?

Ofertę tę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw i samorządów, jak i do firm doradczych potrzebujących merytorycznego wsparcia w tej kwestii. Zakres usługi za każdym razem dostosowujemy do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta.

Współpracując z nami klienci zyskują:

 • rzetelne informacje na temat wartości przedsiębiorstwa,
 • wgląd w czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz siłę ich wpływu na wartość firmy,
 • wsparcie merytoryczne i ścisłą kooperację na każdym etapie wyceny,
 • pomoc w negocjacjach i argumentowaniu ustalonej wartości.

Wsparcie EuroPG

Nasze osiągnięcia i doświadczenie:

 • przygotowaliśmy już kilkaset analiz finansowych na różnego rodzaju cele (kredyty, dotacje, Venture Capital);
 • obsługujemy firmy z wielu różnych branż .

Służymy Państwu naszym szerokim doświadczeniem i wiedzą. Na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w regulacjach i jesteśmy gotowi do podejmowania się kolejnych prognoz finansowych.