Ulga podatkowa na prace badawczo – rozwojowe (B+R)

Ulga na prace badawczo – rozwojowe (B+R) w przedsiębiorstwach

W Polsce od 2016 r. przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z dodatkowej ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu po raz drugi kosztów uzyskania przychodu ponoszonych w ramach działalności B+R.

Dowiedz się więcej na temat ulgi na prace badawcze i ulgi podatkowej na prace rozwojowe. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z usług naszych ekspertów.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie CIT i ustawie PIT działalność badawczo–rozwojowa oznacza pracę twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny, mających wkład do rozwoju i wprowadzenia nowych usług/produktów bądź technologii.

W przypadku prac badawczych można rozróżnić ich dwa rodzaje.

 • Badania podstawowe – czyli prace badawcze o charakterze doświadczalnym, praktycznym oraz związanym z teorią, których celem jest nabywanie wiedzy na temat zjawisk bez ukierunkowania na komercyjność.
 • Badania aplikacyjne (badania stosowane i/lub badania przemysłowe) – to prace badawcze, których celem jest nabycie wiedzy, a także umiejętności, które pozwolą zarówno opracować nowe procesy, produkty lub usługi jak i wdrożyć w nie ulepszenia.

Prace rozwojowe natomiast, dotyczą działalności, które wiążą ze sobą wiedzę oraz umiejętności, także nowe technologie, do produkcji lub ulepszania produktów i usług. Wyłączyć jednak należy te działania, które mają charakter zaplanowany i cykliczny, podnoszący zalety procesów, produktów czy usług – nawet wtedy jeżeli zmiany te mają na celu ich modernizację.

Podsumowując, o pracach badawczych i rozwojowych mówimy wtedy gdy:

 • jest to działalność twórcza;
 • działalność ta obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe;
 • jest to działalność odejmowana w sposób systematyczny;
 • to działalność, której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
Schemat działalności B+R (Badania naukowe i prace rozwojowe)

Koszty kwalifikowane B+R – czym są?

Według prawa podatkowego o kosztach kwalifikowanych mówimy wtedy gdy mamy na myśli koszty zaliczane do kosztów uzyskanego przychodu. Ustawy PIT i CIT o kosztach kwalifikowanych mówią gdy dotyczą:

 • wynagrodzenia pracowników – w tym także składki ubezpieczeniowe;
 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło), a także składki ubezpieczeniowe z nimi związane;
 • specjalnego sprzętu oraz materiałów i surowców związanych z badaniami rozwojowymi;
 • usługami o charakterze opiniotwórczym i doradczym, świadczonymi przez te podmioty, które są zawarte w przepisach o szkolnictwie wyższym, a także nabycie wyników badań;
 • usługami związanymi z wykorzystaniem sprzętu i aparatur służących do badań;
 • patentów, praw ochrony lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • zużywania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych nie wliczając w to samochodów osobowych, budynków i lokali, będących osobną własnością.
Diagram rodzajów kosztów w ramach działalności badawczo - rozwojowej (B+R)

Dla kogo jest ulga B+R?

Ulga podatkowa na prace badawcze i prace rozwojowe kierowana jest do wszystkich typów przedsiębiorstw w tym Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR). Aby podatnik jednak mógł skorzystać z ulgi na prace badawcze i ulgi podatkowej na prace rozwojowe, musi spełnić pewne warunki. Jakie?

 • Nie może być wątpliwości co do tego, że prowadzi prace badawcze i rozwojowe;
 • ponieść i wyodrębnić koszty kwalifikowane w prowadzonej ewidencji;
 • poniesione koszty muszą być tożsame z tym jak określają je ustawy o PIT i CIT;
 • te same koszty nie mogą być refundowane w żadnej formie (np. dotacji);
 • w rocznym zeznaniu podatkowym musi wykazać koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu, ale nie przekraczające określonych w ustawie limitów.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej na prace badawcze i rozwojowe?

Odliczenia kosztów dokonuje się w zeznaniu rocznym na podstawie danych zawartych w księgach rachunkowych. Służą do tego załączniki uzupełniające główne zeznanie podatkowe. Są to:

 • PIT-BR – będący załącznikiem do PIT-36 lub PIT-36L
 • CIT-BR – będący załącznikiem do CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B

Po wypełnieniu załączników należy dołączyć je do zeznania podstawowego. Przedsiębiorcy, którzy tego nie zrobili, mogą dokonać korekty i włączyć PIT-BR lub CIT-BR do rocznego zeznania podatkowego.

Ulgi podatkowe na prace badawcze i prace rozwojowe – korzyści

Ulgi na prace badawcze przynoszą wymierne korzyści. Podatnicy ujmujący wydatki na prace badawcze i rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu na zasadach ogólnych mogą zyskać dodatkowy dochód.

Przychody – koszty uzyskania na B+R = dochód

Ponadto podatnicy w ramach ulgi podatkowej na prace badawcze i ulgi podatkowej na prace rozwojowe odliczają po raz drugi od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych ujętych już wcześniej w koszcie uzyskania przychodu.

CIT / PIT (roczny) = dochód – koszty uzyskania na B+R (po raz drugi)

W efekcie przedsiębiorca wykorzystuje podwójnie koszty uzyskania przychodu na prace B+R, tym samym zmniejszając podstawę opodatkowania.

Diagram korzyści podatkowej w ramach ulgi na prace badawczo - rozwojowe (B+R)

W czym możemy Tobie pomóc – nasza usługa

Oferowane przez nas usługi odnoszące się do kosztów kwalifikowanych na prace badawcze oraz prace rozwojowe są świadczone przez wysokiej klasy specjalistów. W ramach naszych prac możesz liczyć na:

 • Identyfikację prac badawczych pod kątem definicji zawartych w podręczniku Frascati Manual 2015 oraz interpretacji Ministerstwa Finansów.
 • Określenie statusu przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie spersonalizowanego katalogu kosztów kwalifikowanych na prace badawcze i rozwojowe.
 • Przygotowanie dokumentacji, w tym karty projektu, raportu, karty pracy, opisy na dokumenty księgowe.
 • Rekomendacje sposobu prowadzenia dokumentacji wewnętrznej.
 • Wystąpienie do właściwych organów o interpretacje realizowanych prac B+R.
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych z odliczeniem (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi).
 • Szkolenie działu księgowego w zakresie ulgi na prace badawcze i ulgi podatkowej na prace rozwojowe.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy firmą konsultingową, która w swoich szeregach skupia najlepszych specjalistów w pozyskiwaniu zewnętrznego bezzwrotnego finansowania. W dbałości o satysfakcję naszych klientów do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny, dopasowując usługę do oczekiwań. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania przyniosą zamierzony skutek.

Wyróżnia nas profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie, na kanwie których budujemy zaufanie klientów. Na bieżąco monitorujemy programy dofinansowań oraz związane z nimi przepisy, aby w sposób rzetelny wykonywać swoją pracę. Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy, poszerzamy nasz szeroki zakres usług o kolejne. Zespół European Projects Group to wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu zarządzania projektami dotyczącymi ulgi na prace badawcze i ulgi podatkowej na prace rozwojowe, księgowości, analiz finansowych oraz prawnych.

Możemy pochwalić się efektywnym i sprawnym zarządzaniem projektami B+R o wartości 101,94 mln zł. Dodatkowo posiadamy rozległe i wieloletnie doświadczenie (od 2008 roku) w projektach ściśle związanych z ulgami podatkowymi na prace badawcze i ulgami na prace rozwojowe, które rozliczane są w wielu instytucjach (NCBIR, PARP, Regionalne Instytucje Finansujące).

Skorzystaj z usług ekspertów już dziś. Skontaktuj się z nami i przekaż zadania w ręce profesjonalnej firmy.