Ulga podatkowa na prace badawczo – rozwojowe (B+R)

Ulga na prace badawczo – rozwojowe (B+R) w przedsiębiorstwach

W Polsce od 2016 r. przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z dodatkowej ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu po raz drugi kosztów uzyskania przychodu ponoszonych w ramach działalności B+R.

Ulga B+R „w pigułce”

Czym są prace badawczo – rozwojowe?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawach działalność badawczo–rozwojowa oznacza pracę twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny do rozwoju obecnych wprowadzenia nowych usług/produktów bądź technologii.

Dla kogo jest ulga B+R?

Wszystkie typy przedsiębiorstw, w tym Centra Badawczo-Rozwojowe (CBR).

Warunki skorzystania z ulgi na badania i rozwój

 • prowadzenie działalności badawczo–rozwojowej;
 • poniesienie i wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w prowadzonej ewidencji;
 • brak refundacji tych samych kosztów w jakiejkolwiek formie (np. dotacji).
Schemat działalności B+R (Badania naukowe i prace rozwojowe)

Definicja działalności badawczo – rozwojowej

 • działalność twórcza,
 • działalność obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe, 
 • działalność odejmowana w sposób systematyczny, 
 • działalność, której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
Diagram rodzajów kosztów w ramach działalności badawczo - rozwojowej (B+R)

Na czym polega ulga B+R:

Korzyść 1

Podatnicy ujmujący wydatki na B+R w kosztach uzyskania przychodu na zasadach ogólnych:

Przychody – koszty uzyskania na B+R = dochód

Korzyść 2

Podatnicy w ramach ulgi B+R odliczają po raz drugi od podstawy opodatkowania 100 % kosztów kwalifikowanych ujętych już wcześniej w koszcie uzyskania przychodu.

CIT/PIT (roczny) = dochód – koszty uzyskania na B+R (po raz drugi)

Diagram korzyści podatkowej w ramach ulgi na prace badawczo - rozwojowe (B+R)

Efekt

Przedsiębiorca wykorzystuje podwójnie koszty uzyskania przychodu na prace B+R, tym samym zmniejszając podstawę opodatkowania.

Nasza usługa:

 • Identyfikacja prac badawczych pod kątem definicji zawartych w podręczniku Frascati Manual 2015 oraz interpretacji Ministerstwa Finansów.
 • Określenie statusu przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie spersonalizowanego katalogu kosztów kwalifikowanych.
 • Przygotowanie dokumentacji, w tym karty projektu, raportu, karty pracy, opisy na dokumenty księgowe.
 • Rekomendacje sposobu prowadzenia dokumentacji wewnętrznej.
 • Wystąpienie do właściwych organów o interpretacje realizowanych prac B+R.
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych z odliczeniem (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi).
 • Szkolenie działu księgowego.

Dlaczego My?

 • Efektywne i sprawne zarządzanie projektami B+R o wartości 101,94 mln zł.
 • Rozległe i wieloletnie doświadczenie (od 2008 r.) w projektach B+R.
 • Realizowane projekty B+R rozliczane w wielu instytucjach (NCBIR, PARP, Regionalne Instytucje Finansujące).
 • Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania projektami B+R, księgowości, analiz finansowych oraz prawnych.