Aktualności

23 stycznia 2023

Dotacje 2021-2027 – harmonogram konkursów w 2023 r.

Instytucje odpowiedzialne za podział środków z funduszy europejskich opublikowały planowane harmonogramy konkursów w nowej perspektywie finansowej. Jako jeden z pierwszych ruszy program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Na rok 2023 przewidziano w nim łącznie 27 naborów w formule konkursowej oraz 16 naborów w formule pozakonkursowej. Poniżej przedstawiamy najbardziej atrakcyjne dla firm możliwości pozyskania wsparcia na realizację projektów.

Ścieżka SMARTod 07.02.2023 do 31.10.2023

Program przewiduje wspieranie kompleksowych projektów firm i ich konsorcjów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w projektach będzie istniała możliwość łączenia w jednym wniosku o dofinansowanie różnych typów inwestycji:

  • prac badawczo-rozwojowych;
  • zakupu aktywów trwałych;
  • wydatków związanych z internacjonalizacją i/lub cyfryzacją;
  • wdrażania rozwiązań proekologicznych.

Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony w dniu 07.02.2023 r. Wnioski będą przyjmowane w następujących trybach (osobno dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw) i terminach:

  • nabory dla pojedynczych firm – 21.02-12.04, 13.04-15.06 oraz 05.09-31.10 br.;
  • nabory dla konsorcjów – 01.06-31.08 br.;
  • nabory dot. projektów na rzecz dostępności – 06.07-31.08 br.

Kredyt na innowacje technologiczneod 09.03.2023 do 31.05.2023

Firmy które otrzymają wsparcie w tym programie mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytów zaciąganych na cele związane z wdrażaniem nowych technologii. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowano na 09.03.2023 r. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 23.03 do 31.05.2023 r.

Kredyt ekologicznyod 17.05.2023 do 21.11.2023

Firmy które otrzymają wsparcie w tym programie mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytów zaciąganych na cele związane z wdrażaniem rozwiązań prowadzących do zwiększenia szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowano na 17.05.2023 r. Wnioski będą przyjmowane w terminach od 06.06 do 17.08 oraz od 22.08 do 21.11.2023 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚPod 24.05.2023 do 20.09.2023

Konkurs dedykowany internacjonalizacji (poprzez udział w kluczowych imprezach targowych oraz misjach gospodarczych) przedsiębiorstw o znacznym potencjale eksportowym. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowano na 24.05.2023 r. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 20.06 do 20.09.2023 r.

Powyższy terminarz będzie aktualizowany nie rzadziej, niż raz na koniec każdego kwartału.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

« Powrót