Dotacje UE

Poprzednie perspektywy finansowe (2007-2013 oraz 2014-2020) umożliwiły przedsiębiorstwom uzyskanie miliardów złotych wsparcia na realizację nawet najbardziej ambitnych przedsięwzięć. Szanse takie pojawiły się również w obecnym budżecie, zaplanowanym na lata 2021-2027.

Wyspecjalizowaliśmy się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych projektów B+R, inwestycyjnych, IT. Służymy wsparciem na każdym etapie ubiegania się o środki:

  • Analiza firmy oraz pomysłu na realizowany projekt;
  • Dobór właściwego programu pomocowego lub wskazanie alternatywnych form pozyskania finansowania;
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;
  • Złożenie dokumentacji we właściwej instytucji i we właściwym terminie;
  • Ocena projektu – odpowiedzi na uwagi, pytania oraz zastrzeżenia ze strony instytucji;
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie;
  • Rozliczenie projektu.

Dotacje na inwestycje

Od prostych potrzeb inwestycyjnych po wizjonerskie przedsięwzięcia
Zarówno zakończone, jak i trwające oraz zaplanowane okresy programowania przewidują wsparcie dla firm bezzwrotnymi środkami finansowymi sięgające łącznie miliardów złotych.

Czytaj dalej

Badania i rozwój (B+R)

Badania i rozwój to przyszłość
W latach 2021-2027 przewidziano wielomiliardowe nakłady finansowe na dotacje dla rozwoju sektora B+R. Główny celem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw łączących osiągnięcia nauki z biznesem.

Czytaj dalej

Dotacje na IT

Informatyzacja naszego kraju stanowi jeden z kluczowych punktów budżetu europejskiego od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Realizacji tego celu służyły liczne programy regionalne oraz ogólnopolskie. Dotacje przyznawano na wdrożenia systemów związanych z zarządzaniem zasobami przedsiębiorstw (ERP) oraz narzędzi do współpracy pomiędzy firmami (B2B).

Czytaj dalej