Aktualności

13 stycznia 2020

Fundusze Norweskie

Nowy 2020 rok rozpoczynamy mocnym akcentem. Już 7 stycznia rozpoczął się okres składania wniosków w ramach Funduszy Norweskich. Program pt. „Nowe produkty i inwestycje” umożliwia mikro-, małym i średnim firmom uczestnictwo w jednym z trzech trybów:

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

Maksymalne dofinansowanie to 2 000 000 EUR

Dofinansowanie przyznawane jest na realizację projektów polegających na wdrażaniu w firmach innowacyjnych procesów, produktów i usług. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Technologie poprawiające jakość życia

Maksymalne dofinansowanie to 2 000 000 EUR

Dofinansowanie przyznawane jest na realizację projektów polegających na opracowaniu i wprowadzaniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Technologie przyjazne środowisku

Maksymalne dofinansowanie to 1 000 000 EUR

Dofinansowanie przyznawane jest na realizację projektów polegających na wykorzystaniu rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w firmach innowacyjnych procesów, produktów i usług. Jednocześnie projekty winny przyczyniać się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące koszty:

– wydatki inwestycyjne (maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne);

– eksperymentalne prace rozwojowe;

– usługi doradcze;

Wszystkie projekty muszą przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Ponadto, wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie firmy, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy trwający 12 miesięcy, jak również osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie min. 140 tys. euro (tryb Technologie przyjazne środowisku) lub min. 20 tys. euro (pozostałe tryby).

Wnioski przyjmowane są do dnia 31 marca 2020 r.

Zachęcamy do kontaktu.

« Powrót