Aktualności

14 lutego 2022

Robogrant – wsparcie dla przemysłu w 2022 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała plan działań na rok bieżący.

Spośród spodziewanych naborów szczególnie wyróżnić trzeba konkurs w programie „Robogrant”, poświęcony wdrażaniu narzędzi służących automatyzacji procesów w procesie produkcji, w tym rozwiązań z dziedziny Przemysłu 4.0.

Nabór zostanie ogłoszony w marcu 2022 r. Ramowe warunki uczestnictwa w programie:

  • Konkurs dedykowany jest przedsiębiorstwom z sektora produkcji przemysłowej;
  • Koszty podlegające dofinansowaniu obejmują zakup robotów przemysłowych, wyposażenia dodatkowego (urządzenia wspomagające pracę), oprogramowania, narzędzi BHP;
  • Wartość dofinansowania do 1 mln zł;
  • Poziom wsparcia będzie wynosił do 80% (dla projektów finansowanych w ramach pomocy de minimis) lub do 70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

O szczegółach poinformujemy po ogłoszeniu konkursu. W międzyczasie zapraszamy do kontaktu.

« Powrót