Referencje

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
RPO woj. pomorskiego, działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu
Rozszerzenie oferty o usługi diagnostyki chorób cywilizacyjnych przez Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka w Gdyni za pomocą rezonansu magnetycznego.

« Powrót