Referencje

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
RPO woj. pomorskiego, działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu
Wprowadzenie nowych usług medycznych w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się poprzez zakup tomografu komputerowego i rozbudowę budynku przychodni Centrum Medycznego Dąbrowa-Dąbrówka w Gdyni.

« Powrót