Referencje

Ekodrom Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO W-M poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu
Innowacyjna technologia wbijania grodzic, profili, rur i pali.

« Powrót