Referencje

Integra-Plus

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego; poddziałanie 2.2.1.; program grantowy „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”; program grantowy „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

Tytuł projektu
Niwelacja skutków pandemii koronawirusa COVID-19 w firmie INTEGRA-plus. Odbudowa pozycji rynkowej po pandemii COVID-19 przez firmę INTEGRA-plus.

« Powrót