Referencje

PHU Kaja II

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO W-M poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Tytuł projektu
Wdrożenie własnych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Kaja II

« Powrót