Referencje

PHU Kaja II

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO W-M poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu
Ekspansja działności firmy na rynki zagraniczne.

« Powrót