Referencje

PPHU „DORJAN”

Rodzaj zamówienia
pozyskanie finansowania na realizację usługi doradcze w ramach Działania 1.3.5. RPO woj. warmińsko-mazurskiego

Tytuł projektu
Zakup usługi doradczej w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej firmy PPHU „DORJAN”

« Powrót