Referencje

Ultrafog Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego; poddziałanie 1.1.1.

Tytuł projektu
Prace B+R nad opracowaniem nowych dysz p.poż.

« Powrót