Referencje

ZAMER Spółka Komandytowa

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: RPWM.1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu
Rozszerzenie działalności Zamer Sp. k. na rynkach zagranicznych

« Powrót