Referencje

ZUI APEKS SP. Z O.O.

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu
System rejestracji lądowego pasa strefy brzegowej

« Powrót