Referencje

ZUI APEKS Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO WP poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane

Tytuł projektu
Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywne przetwarzanie wielkich danych.

« Powrót