Dotacje na IT

Informatyzacja naszego kraju stanowi jeden z kluczowych punktów budżetu europejskiego od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Realizacji tego celu służyły liczne programy regionalne oraz ogólnopolskie. Dotacje przyznawano na wdrożenia systemów informatycznych – związanych z zarządzaniem zasobami przedsiębiorstw (ERP), współpracy pomiędzy firmami (B2B), jak również specjalistycznych narzędzi dostosowanych do wymogów Przemysłu 4.0 oraz pozwalających na robotyzację prowadzonej działalności. Istniała także możliwość pozyskania środków na zakup nowoczesnego sprzętu IT. Tego typu projekty będą finansowane również w perspektywie 2021-2027, zarówno w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), jak i w ramach programów regionalnych.

Stawiamy na sprawną komunikację

Finansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia związane z wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań opartych na tzw. technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym systemów zarządzania na poziomie:

 • przedsiębiorstwa (ERP);
 • relacji z klientem (CRM);
 • łańcucha dostaw (SCM);
 • współpracy między firmami (B2B).

Wspierane jest także wykorzystywanie w firmach „chmury obliczeniowej”, czyli przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych, do których dostęp uzyskuje się przez Internet na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach dostawcy usług. Dzięki temu przedsiębiorstwa (zwłaszcza mikro i małe), są w stanie ograniczać wydatki na sprzęt informatyczny, a jednocześnie zwiększać wydajność pracy oraz świadczyć usługi o zasięgu globalnym (np. poprzez lepsze wykorzystanie możliwości i narzędzi do handlu elektronicznego).

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć:

 • zakup środków trwałych, czyli niezbędnej infrastruktury informatycznej (serwery, macierze danych, komputery, drukarki, osprzęt sieciowy itp.); 
 • wydatki na roboty i materiały budowlane związane z budową lub dostosowaniem budynków i pomieszczeń do określonych standardów ściśle powiązanych z informatycznym aspektem przedsięwzięcia;
 • korzystanie z usług informatycznych, technicznych, wdrożeniowych, analiz przed wdrożeniowych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji, czyli np. licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (m.in. systemy CRM, ERP, B2B etc.)

Wsparcie EuroPG

Nasze osiągnięcia i doświadczenie:

 • pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup ok. 1 000 komputerów i serwerów (nie wliczając pozostałej infrastruktury IT);
 • pomogliśmy sfinansować ponad 400 licencji na oprogramowanie – od systemów zarządczych typu CRM, ERP, B2B po specjalistyczne programy, np. do modelowania procesów termodynamicznych;
 • obsługujemy firmy z wielu różnych branż – od zaawansowanych centrów obliczeniowych po firmy hostingowe.

Służymy Państwu naszym szerokim doświadczeniem i wiedzą. Na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w regulacjach i jesteśmy gotowi do podejmowania się kolejnych nieszablonowych projektów.