Aktualności

26 maja 2020

Profesjonalna kreacja nowych i ulepszonych produktów: Design dla przedsiębiorców 2020

Firmy preferujące rzetelne i planowane z wyprzedzeniem przygotowywanie się do inwestycji informujemy, że w IV kwartale 2020 r. pojawi się kolejna szansa uzyskania dofinansowania projektów wzorniczych.

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia.

Warunkiem koniecznym będzie jednak wykazanie zgodności projektu z programem Dostępność Plus (działaniami ukierunkowanymi na potrzeby osób o niepełnej sprawności oraz o ograniczonych możliwościach w mobilności lub percepcji)*.

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP poza obszarem tzw. Polski Wschodniej. Dla firm z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego istnieje odrębna propozycja uzyskania dofinansowania.

Firmy planujące ubieganie się o wsparcie powinny posiadać potencjał do zrealizowania projektu, w szczególności do wdrożenia projektu wzorniczego. Potencjał należy rozumieć jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów umożliwiających skorzystanie z doradztwa w zakresie profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenie jego wyników, w tym:

  • źródeł finansowania realizacji projektu w planowanym terminie i zakresie;
  • zasobów ludzkich (obecnych lub przyszłych pracowników);
  • infrastruktury technicznej, informatycznej i lokalowej.

W ramach programu można uzyskać finansowanie na:

Proinnowacyjne usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego (85% wsparcia), w tym zakup usług:

  • audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego;
  • przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego;
  • prototypowania i testów;
  • doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług o ciągłym/okresowym charakterze, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy.

Realizację inwestycji służących wdrożeniu nowego/ulepszonego produktu, w tym zakup:

  • środków trwałych do wdrożenia nowego/ulepszonego produktu;
  • wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, know-how).

Konkretne poziomy dofinansowań wydatków inwestycyjnych w podziale na lokalizację projektu i wielkość firmy przedstawia poniższe zestawienie:

WojewództwaMikro- i małe przedsiębiorstwaŚrednie przedsiębiorstwa
mazowieckie – m. st. Warszawa30%20%
mazowieckie – region warszawski zachodni40%30%
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie45%35%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie (pozostała część), opolskie, pomorskie,  zachodniopomorskie55%45%
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskieWykluczone z udziałuWykluczone z udziału

Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na październik 2020 r., zaś wnioski będą przyjmowane w okresie od listopada 2020 r. do lipca 2021 r.

Mimo, że od ogłoszenia konkursu dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, zachęcamy już teraz do tworzenia koncepcji nad produktem oraz do kontaktu.

* osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci)

« Powrót