Aktualności

29 października 2020

Wsparcie na tworzenie nowych produktów

26 października br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w programie „Design dla przedsiębiorców”.

W konkursie wyłonione zostaną projekty, które otrzymają dofinansowanie dotyczące opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego służącego wdrożeniu na rynek innowacji produktowej. Nowy produkt ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie dla firm to 70 milionów złotych. Z tego ok. 12% przypada na podmioty z woj. mazowieckiego, zaś pozostałe 78% – na podmioty z innych regionów.

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP poza obszarem tzw. Polski Wschodniej. Dla firm z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego istnieje odrębna propozycja uzyskania dofinansowania.

Dofinansowaniem objęte są następujące koszty (maksymalna wartość 1,5 mln zł):

a) w ramach części doradczej (dofinansowanie 85%):

  • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
  • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
  • usługi prototypowania i testów,
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu.

b) w ramach części inwestycyjnej:

  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
  • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

Konkretne poziomy dofinansowania wydatków inwestycyjnych w podziale na lokalizację projektu i wielkość firmy:

WojewództwaMikro- i małe przedsiębiorstwaŚrednie przedsiębiorstwa
mazowieckie – m. st. Warszawa30%20%
mazowieckie – region warszawski zachodni40%30%
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie45%35%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie (pozostała część), opolskie, pomorskie,  zachodniopomorskie55%45%
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskieWykluczone z udziałuWykluczone z udziału

Konkurs zaplanowany jest na okres od dnia 24.11.2020 r. do 28.07.2021 r., w tym:

  • I runda: od 24.11.2020 r. do 28.02.2021 r.;
  • II runda: od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.;
  • III runda: od 01.06.2021 r. do 28.07.2021 r.

Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie, zachęcamy już teraz do tworzenia koncepcji nad produktem oraz do kontaktu.

W momencie, gdy w woj. mazowieckim zgłoszone zainteresowanie przekroczy kwotę 12,7 mln zł, a w pozostałych województwach – 73,8 mln zł, nabór może zostać zakończony w terminie 5 dni roboczych.

« Powrót